Historia - Złotniki Lubańskie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Historia

Historia
Złotniki Lubańskie z kart historii….
Jak głosi legenda ok. 1650 roku pan Zamku Czocha miał sen o złocie.Senne proroctwo skłoniło go do poszukiwania w Dolinie Kwisy złota – i znalazł.W wyniku czego założono osadę targową.
Podawane są dwie daty jej założenia:1662 lub 1672 rok.
Powstała osada otrzymała nazwę Neustadtel(Nowe Miastko).W 1677 roku nadano jej prawa miasta górniczego i nową nazwę Goldenertraum(Złoty Sen).Tym samum stała się najmłodszym miastem założonym na Śląsku i Łużycach Górnych.W dodatku jedynym,które powstało na gruncie,na którym nie było wcześniej osady.
Miasteczku nadano herb .Wytyczono duży rynek z posadowionym na środku okazałym ratuszem oraz miejską studnią.Wybudowano murowany kościół z plebanią przy głównej drodze poza rynkiem.
W okresie założycielskiej koniuktury otwarto szkołę ewangelicką,a wkrótce szkołę ludową.
Prędki upadek górnictwa(w wyniku szybkiego wyczerpania złóż złota)zastopował rozwój miasta, które nie zdążyło się rozbudować poza rynek. Mieszkańcy z konieczności zajęli się rolnictwem i tkactwem.
W 1825 roku(150 lat od założenia) zabudowę miasta nadal stanowiły drewniane domy(było ich 97), w których pracowało aż 68 warsztatów tkackich.Drewniana zabudowa miasteczka przyniosła mu zgubę.27 sierpnia 1834 roku wybuchł straszny pożar.Strawił on ,aż 56 domostw,12 stodół,kościół, szkołę i ratusz.Miasteczko nie przestało istnieć .Dzięki pomocy mieszczan Marklissy(Leśnej)oraz króla pruskiego,odbudowano spalone domostwa,kościół i ratusz.Wszystkie nowe domy wymurowano w tym samym prostym stylu.Odbudowany ratusz mieścił :spichlerz,magazyn,restaurację i hotel,sklep a nawet remizę strażacką. Opodal wsi, w 1827 r. wybudowano, również drewniany, wiatrak koźlak. W 1870 r. przeniesiono go w okolice Bolkowa, w 1920 r. powrócił na swe dawne miejsce choć przebudowany na paltrak, a od 1947 r. jako młyn elektryczny pracował do 1976 r.; niestety pod koniec XXw. spłonął doszczętnie.
Kwatery dla letników, 2 gospody oraz schronisko młodzieżowe dla dziewcząt ożywiły senne do tej pory, rolniczo-tkackie miasteczko. Nad brzegiem jeziora powstał młodzieżowy ośrodek wodny (Jugendseehaus), a wokół powstały przystanie i kąpieliska. Między Goldentraum a Greiffenberg uruchomiono kursy łodzi motorowej; pływały stateczki wycieczkowe. Goldentraum stało się turystyczną perełką Doliny Kwisy. Turystów pociągała zwłaszcza specyficzna atmosfera miasteczka ograniczającego się praktycznie tylko do rynku.
Niestety sprzyjający okres miasteczka przerwała II wojna światowa.Całkowita wymiana ludności spowodowała zapaść.Miejscowość zasiedlona przez przybyszów z Centralnej Polski i Wschodnich Rubieży II Rzeczpospolitej,trudniących się rolnictwem,straciła prawa miejskie.
Ratusz we wsi stał się niepotrzebny,podobnie jak gospody i pokoje dla wczasowiczów.W tamtych trudnych czasach do Złotnik Lubańskich nie przyjeżdżali letnicy.
Dopiero w latach 70 xx w .kiedy Jeziorem Złotnikckim zinteresowały się duże zakłady przemysłowe, ożywił się ruch turystyczny w okolicy. 
Warto też wspomnieć ,że w Złotnikach powstała Ochotnicza Straż Pożarna.Miało to miejsce we wrześniu 1946 roku.Jej założycielami byli pierwsi osadnicy:Jan Jaworski,Antoni Pluto,Leon Kostecki,Eugeniusz Letki,Henryk Multyni oraz Stefan Zachaluk.Pierwszy sprzęt pochodził ze znalezisk.Od 1950 roku remiza mieściła się w pomieszczeniach byłej stajni ratusza.Jednostka PSP w Lubaniu przekazała trochę sprzętu ,w tym pierwszą motopompę.W 1972 r.powiat przekazał dla jednostki samochód bojowy”żuk” z wyposażeniem.W 2005 roku zaczęto,a rok później zakończono adaptację jednej z kamienic na nową remizę z zapleczem i świetlicą.W 2008 r.Gmina Leśna zakupiła dla jednostki samochód bojowy Mercedes z 1500-litrową beczką.04.07.2009 roku jednostka OSP Złotniki otrzymała Sztandar   
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego